Main Content

Bella uffanza

Schildertext "Bella uffanza"
La vatga-mamma litga cun grond quità ses vadè novnaschì ed al stumpla vi tar ses tettels. Il vadè po tettar uschè bler latg sco quai ch’el vul. Ed el po siglir enturn. La vatga cloma e protegia el. Il vadè suonda ses exempel. Natura Beefs han in’uffanza ventiraivla.

Chaussa delicata

Schildertext "Chaussa delicata"
Intgins umans mangian da princip mo charn d’animals ventiraivels. Auters giavischan charn delicata che lieua bunamain sin la lieunga. Natura Beefs satisfan ad omaduas pretensiuns – ils vadels èn mintga di en il liber e baivan latg-mamma.

Il gnif

Schildertext "Il gnif"
Ils arments chatschan lur nas – il gnif – en il pastg, tschiffan in puschel cun la lieunga, al tiran sin ils dents gizs da la massella sut, dattan ina curta stgarpada e traguttan il pastg senza mastegiar. Ils arments pon digerir cellulosa, nus betg.